posadzki

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PRODUKCYJNE I ROBÓT CHEMOODPORNYCH "CHEMOBUD" Spółka z o.o.


24-110 Puławy, ul.Dęblińska 39,
tel./fax 81 886 87 21,
tel./fax 81 887 96 33,
tel. 81 886 79 16, 17
tel. kom. 601 44 06 01

Oferta

W okresie ponad dwudziestoletniej działalności osiągnęliśmy wysoką specjalizację i gruntowne doświadczenie w kompleksowym wykonawstwie posadzek przemysłowych, głównie wszelkiego typu bezspoinowych posadzek na bazie żywic syntetycznych, wykładzin chemoodpornych z płytek ceramicznych oraz podłoży betonowych i posadzek powierzchniowo utwardzonych.

Nasi zleceniodawcy wywodzą się z bardzo wielu sektorów. Realizujemy roboty posadzkarskie w obiektach produkcyjnych takich branż jak: obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowe, sportowe, zakłady usługowe jak również obiekty mostowe.

Prowadzimy prace zarówno w nowych jak i starych obiektach, wykonujemy szeroko pojęte modernizacje i remonty posadzek wraz z robotami przygotowawczymi i związanymi operacyjnie z konstrukcją podłoży i posadzek.

Bogata oferta technologiczna CHEMOBUDU sprawia, że podejmujemy się każdego zadania zgodnie z życzeniem klienta, gwarantując pełen profesjonalizm, doświadczenie spełnienie oczekiwań klienta, a wymagania specjalne są dla nas wyzwaniem do wdrażania nowych rozwiązań. Do realizacji naszych zadań zatrudniamy pracowników z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem w branży posadzkarskiej. Dysponujemy własnym zapleczem technicznym, magazynowym, specjalistycznymi zestawami sprzętu i narzędzi oraz zakładowym laboratorium. Na życzenie potencjalnego klienta przygotowujemy próbki posadzek i udostępniamy szczegółowy katalog stosowanych technologii, zaproponujemy najefektywniejsze pod względem użytkowym i ekonomicznym rozwiązania. Jakość wykonanych przez nas posadzek potwierdzany atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i certyfikatami oraz obejmujemy gwarancją. Długa lista naszych klientów, wielokrotne zlecenia są dowodem rzetelności, terminowości i elastycznej współpracy w zakresie uzyskiwania najbardziej optymalnych rozwiązań pod względem techniczno-ekonomicznym na wskazanych obiektach
Naszą dewizą jest zadowolenie i satysfakcja Klienta

“CHEMOBUD” specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie posadzek bezspoinowych na bazie żywic syntetycznych oraz posadzek – wykładzin chemoodpornych z żywic i płytek ceramicznych, posadzek przemysłowych, a w tym:

 • POSADZKI BEZSPOINOWE - EPOKSYDOWE, POLIURETANOWE, WINYLOESTROWE, METAKRYLOWE
 • POSADZKI ANTYELEKTROSTATYCZNE - BEZSPOINOWE
 • WYKŁADZINY I ZABEZPIECZENIA CHEMOODPORNE
 • POSADZKI POLIMEROWO - CEMENTOWE
 • ŚRUTOWANIE I FREZOWANIE BEZPYŁOWE PODŁOŻY BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH
 • PODŁOŻA BETONOWE I POSADZKI POWIERZCHNIOWO UTWARDZANE
 • PRZYGOTOWYWANIE POWIERZCHNI W TECHNOLOGII PIASKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ BETONOWYCH
 • USZCZELNIENIA, RENOWACJE I NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH, STALOWYCH ORAZ ZBIORNIKÓW (STALOWYCH I ŻELBETOWYCH)
 • INNE ROBOTY REMONTOWO -BUDOWLANE
 • DORADZTWO I EKSPERTYZY W W/W ZAKRESACH

W ramach realizowanego projektu dofinansowania przez Unię Europejską pn:
„Zwiększanie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” wprowadziliśmy do oferty nowe technologie:

 1. Posadzki szlifowane TERRAZO betonowe i żywiczne
 2. Podłoża chemoodporne i z płytek kwasoodpornych
 3. Powłoki chemoodporne na ścianach i sufitach w laboratoriach

oraz pozwoliło nam to udoskonalić poniższe produkty:
 1. Posadzka wylewana
 2. Posadzka z kolorowymi żwirkami
 3. Posadzka powłokowa
 4. Posadzka – wykładzina, płytki ceramiczne
 5. Posadzka antyelektrostatyczna
 6. Zabezpieczenia chemoodporne
 7. Posadzka betonowa – powierzchniowo utwardzona.